Prezentare


DIRECTIA PENTRU CULTURA     A JUDETULUI BOTOSANI este o institutie publica, cu personalitate juridica, serviciu deconcentrat al Ministerului Culturii  .

DIRECTIA PENTRU CULTURA     A JUDETULUI BOTOSANI indeplineste, la nivelul judetului Botosani, atributiile Ministerului Culturii  si   in domeniul culturii si artei , al protejarii patrimoniului cultural national si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale.

Atributii conform H.G.90/2010

Art.17

(1) Direcţiile judeţene pentru cultură , respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.
(2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

     


Documente ataşate
» HG_90_2010

Ultima actualizare: 13.01.2016
» Lista completă